Tietoa palvelusta

HyWin-kyselypalvelu on tarkoitettu työpaikkojen ja henkilöstön itsearvioinnin sekä kehittämistoiminnan apuvälineeksi.

Oman työhyvinvoinnin kuntokartoitus
  • Kysely perustuu professori Marja-Liisa Mankan viitekehykseen: ”Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät” ja hänen kehittämäänsä ”Työhyvinvoinnin tikkataulu” -malliin.
  • Kysely on kaikille avoin ja maksuttomasti käytettävissä. Vastauksena saa oman työhyvinvoinnin tilaa kuvaavan ”Tikkataulun”. Vastaaminen on luottamuksellista eikä edellytä rekisteröitymistä.
  • Kysely on mahdollista erikseen tilattuna toteuttaa myös työyhteisökohtaisena, jolloin toimitamme yhteenvedot tilaajan käyttöön.

Organisaation työhyvinvoinnin kuntokartoitus
  • Työyhteisön työhyvinvoinnin tilaa kartoittava kysely, joka tarjoaa hyvän välineen keskustelun pohjaksi kehittämistoimille. Henkilöstö vastaa kyselyyn anonyymisti kirjautumalla palveluun tilaajan ennalta määrittelemänä aikana. Kyselyn tilanneet työpaikat eivät saa käyttöönsä yksittäisten vastaajien tietoja. Tilaaja saa yhteenvedon tuloksista ”tikkataulun” muodossa (vähintään 5 vastaajaa).

360-astetta arviointityökalu (koekäyttövaiheessa)
  • Esimiestyöskentelyä kartoittava kysely, jota käytetään apuna johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisessä. Antaa monipuolisen kuvan tilanteesta eri osapuolien arvioimana.

Vuorovaikutustyylit (vielä työn alla)
  • Bolton & Bolton 1984 –malliin perustuva yksilön temperamentin tarkastelu, joka on oiva väline itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen lisäämiseen sekä työkalu tiimitoiminnan kehittämiseen.
 
Tampereen Yliopisto
Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
HyWin-Työhyvinvointi
www.uta.fi/synergos
Mindcom Oy